Адрес

  • Град София - 1000
  • бул. „Никола Петков” № 52, ет.5

Свържи се с нас

  • Г-жа:София Ненова
  • Тел.:+359 893 610 641
  • Email:office@gmi.bg