Клиенти през 2023г.

Изгаряне на горива в инсталации

Рафиниране на нефт

Производство на чугун или стомана

Производство или преработка на черни метали

Производство на керамични продукти

Производство на целулоза от дървесина

Производство хартия