Aktivite

faaliyet kapsamı

Верификация на докладите на операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства, sera gazı emisyonları ticaret programına katılım, съгласно:

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066
  • Делегиран Регламент (ЕС) 2019/331
  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842

За повече информация, моля свържете се с нас.

SENİN SORULARIN VAR?